За ПЗУ аптека ЕЛИКСИР

ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ Струмица е дефиниран и етаблиран бренд во аптекарското работење, кој е во согласност со високите критериуми, постоечките законски регулативи и бизнис стандарди, во фармацевтската индустрија на Република Северна Македонија.

Од своето основање во 1993 година до денес, сите наши заложби, водени по начелата на „Добрата Аптекарска Практика“, се во правец на:

  • Проширување на нашата Здравствена установа со повеќе работни единици и со тоа обезбедување поголема достапност на лекови, помошни лековити средства, медицински помагала, медицински средства, додатоци на исхрана, како и квалитетна и високостручна фармацевтска услуга до поголем број граѓани,

  • Постојана едукација и усовршување на своите вработени, затоа што наша приоритетна цел сте Вие, нашите корисници и пациенти и Вашето здравје, а наша основна задача е пружање на фармацевтска грижа за Вас,

  • Организирање на бројни активности со кои несомнено ја покажуваме и потврдуваме нашата општествена одговорност,

  • Зачувување на животната средина, со секојдневно внимателно одбирање на видот и количината на ресурсите кои ги употребуваме во нашето работење,

  • Подобрување на условите за работа и грижа за секој наш вработен, нивните права и обврски. ПЗУ – аптека „ЕЛИКСИР“ п.о Струмица  го препознава, охрабрува и наградува квалитетот, моралните и етички вредности кај своите вработени,

  • Почитување на конкуренцијата и негување на добри деловни односи со своите соработници,

  • Модернизирање и осовременување на нашите простории и алатки со кои комуницираме меѓусебно и со Вас почитувани, како и со нашите професионални веќе етаблирани долгогодишни соработници,

  • Обезбедување на разни поволности, подароци и промоции за сите лојални корисници на нашите услуги. Во таа насока ја создадовме и нашата „Картичка на лојалност“, со која континуирано Ве наградуваме,

  • Промовирање на здрави животни навики, здрава исхрана и стручни совети за правилна примена на терапија, правилно комбинирање на повеќе производи и сето тоа со секојдневна комуникација со Вас, со организирање на посебни едукативни презентации и настани за Вас и со постојана електронска комуникација преку нашата Веб страна: www.eliksir.mk преку социјалните мрежи (Facebook и Instagram и др.) и преку e-mail адреси: info@eliksir.mk и naracki@eliksir.mk  на кои Ви стоиме на располагање секојдневно, трудејќи се притоа постојано да ги исполнуваме нашите:

    МИСИЈА за континуирано, навремено и планирано снабдување со сите потребни лекови, помошни средства, медицински помагала, давајќи стручни совети за превенција на Вашето здравје, со континуирана едукација на секој наш вработен и постојано унапредување и усовршување на фармацевтска грижа кон секој од Вас, и

   ВИЗИЈА да не престанеме да се развиваме во модерна, социјално - одговорна Здравствена установа со сопствено магистрално производство, современи специјализирани програми за информирање и практицирање на практични совети на нашите корисници и развивање на персонализиран пристап кон секој пациент.

   Секако притоа, водејќи се низ нашата историја испишана со слоганите:

    „ НЕ Е ДОВОЛНО ДА СЕ РАЗБЕРЕ ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ,                                                                                                                                                                                                                                   АМИ ВРЕДНОСТА НА СОВЕТОТ ! “                                               

    „ ЗДРАВЈЕТО ЗАСЛУЖУВА ПОВЕЌЕ “

    „ СО НАСМЕВКА КОН СВЕТОТ “

    „ ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ Е НАША ОДГОВОРНОСТ “